αποθησαυρίζω


αποθησαυρίζω
αποθησαυρίζω, αποθησαύρισα βλ. πίν. 33

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.

Look at other dictionaries:

  • αποθησαυρίζω — (AM ἀποθησαυρίζω) αποθηκεύω, αποταμιεύω νεοελλ. 1. συγκεντρώνω, συσσωρεύω υλικά ή πνευματικά αγαθά 2. (για λέξεις) καταγράφω αθησαύριστες λέξεις, καταρτίζω λεξικό …   Dictionary of Greek

  • αποθησαυρίζω — ισα, βάζω στην μπάντα, αποταμιεύω: Είχε το πάθος να αποθησαυρίζει και μάλιστα σε ξένα νομίσματα …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ἀποθησαυρίζῃ — ἀποθησαυρίζω store pres subj mp 2nd sg ἀποθησαυρίζω store pres ind mp 2nd sg ἀποθησαυρίζω store pres subj act 3rd sg ἀποθησαυρίζω store pres subj mp 2nd sg ἀποθησαυρίζω store pres ind mp 2nd sg ἀποθησαυρίζω store pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποθησαυριζομένων — ἀποθησαυρίζω store pres part mp fem gen pl ἀποθησαυρίζω store pres part mp masc/neut gen pl ἀποθησαυρίζω store pres part mp fem gen pl ἀποθησαυρίζω store pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποθησαυριζόμενον — ἀποθησαυρίζω store pres part mp masc acc sg ἀποθησαυρίζω store pres part mp neut nom/voc/acc sg ἀποθησαυρίζω store pres part mp masc acc sg ἀποθησαυρίζω store pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποθησαυριζόντων — ἀποθησαυρίζω store pres part act masc/neut gen pl ἀποθησαυρίζω store pres imperat act 3rd pl ἀποθησαυρίζω store pres part act masc/neut gen pl ἀποθησαυρίζω store pres imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποθησαυρισθέντα — ἀποθησαυρίζω store aor part pass neut nom/voc/acc pl ἀποθησαυρίζω store aor part pass masc acc sg ἀποθησαυρίζω store aor part pass neut nom/voc/acc pl ἀποθησαυρίζω store aor part pass masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποθησαυρίζει — ἀποθησαυρίζω store pres ind mp 2nd sg ἀποθησαυρίζω store pres ind act 3rd sg ἀποθησαυρίζω store pres ind mp 2nd sg ἀποθησαυρίζω store pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποθησαυρίζοντα — ἀποθησαυρίζω store pres part act neut nom/voc/acc pl ἀποθησαυρίζω store pres part act masc acc sg ἀποθησαυρίζω store pres part act neut nom/voc/acc pl ἀποθησαυρίζω store pres part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποθησαυρίζουσι — ἀποθησαυρίζω store pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἀποθησαυρίζω store pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic) ἀποθησαυρίζω store pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἀποθησαυρίζω store pres… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)